วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

พรรคประชาธิปัตย์แบบที่ 2

อีก 1 แบบของงานออกแบบครับ จริงๆใช้ทั้งสองแบบแค่แตกต่างกับการใช้งาน
ดาวน์โหลดไฟล์ Vector