วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Logo Vector ตราสัญลักษณ์ สมเด็จพระเทพรันตราชสุดาฯ

โลโก้ความละเอียดสูง ขยายมากเท่าไรก็ได้ สำหรับนักออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ใช้ในทางการค้า ออกแบบสื่องพิมพ์ วิธีโหลดไฟล์ดูหัวข้อ "วิธีโหลดไฟล์"